İnsan Merkezli Süper Akıllı Toplum: Toplum 5.0

Toplum 5.0 Nedir?

Toplum 5.0 diğer adıyla süper akıllı toplum, endüstri, teknoloji, yapay zeka ve sosyal değişimlerin toplumsal yaşamdaki etkilerinin her yönüyle değerlendirildiği, insanların makinelerle ilişkisinin verimli bir şekilde sağlandığı ve insanlığın ortak yararlarının amaçlandığı bir toplum modelidir. Toplum 5.0’ın merkezinde insan, insan yaşamının kalitesi, teknolojik değişim ve gelişimlerinin insanlığın ortak yararı için tasarlanabilmesi gibi fikirler yer almaktadır.

Toplum 5.0 insanlığın ilk çıkışından bugüne kadar olan süreci bölümlere ayırıyor. Bunlar sırasıyla şu şekildedir:

Avcı Toplum – Doğal Yaşam 1.0

Tarım Toplumu – Sulama ve Tarım 2.0

Endüstri Toplumu – Buharlı Lokomotif 3.0

Bilgi Toplumu – Bilgisayar ve Teknoloji 4.0

Süper Akıllı Toplum – Toplum 5.0

Toplum 5.0

Toplum 5.0 Kavramının Ortaya Çıkışı

Japonya’da dijital dönüşüm çağının birey merkezli “süper akıllı toplum” felsefesi üzerine inşa edilmesi gerektiğini düşünenler Toplum 5.0 kavramını geliştirmişlerdir. Bu toplum felsefesinin başlıca hedefleri: Japonya başta olmak üzere yaşlanan dünya nüfusuna karşı çözümler geliştirmek, sanal dünya ile gerçek dünyayı bir araya getirmek, nesnelerin internetinden toplumun çıkarları gözetilerek faydalanılması; çevre kirliliği, virüs salgınları ve doğal afetler için çözüm yollarının üretilmesidir.

Toplum 5.0, bireyi ve toplumu merkeze alması sebebiyle Endüstri 4.0 devriminden ayrılmaktadır. Endüstri 4.0’ın odağının endüstriyel faaliyetler olması; odak noktası birey, toplum, sosyal refah ve bireylerin mutluluğu olan  Toplum 5.0 ile arasındaki en büyük farktır. 

Hızla artmakta olan ve bilgi kirliliğine sebep olan veri hacmi, ihtiyaç duyulan bilgilerin bulunmasını ve analiz edilmesini zorlaştırmaktadır. Toplum 5.0’ın hedeflerinin gerçekleştirilmesiyle, büyük veriler yapay zeka tarafından analiz edilecek ve elde edilen verilerin fiziksel alandaki kullanıcılara hızlı bir şekilde iletilmesi sağlanacaktır.

Özetle Endüstri 4.0 devrimi teknoloji ve üretimi esas alan bir yaklaşımken, Toplum 5.0 teknolojinin merkezde olduğu dünya düzeninden insan merkezli dünya düzenine geçme amacı taşımaktadır. Dolayısıyla aynı teknolojiyi üreten insana ve topluma odaklanan bir yaklaşımdır.

Yazar: Hüseyin Obut

Editör: Nazlıcan Güvenoğlu

Kaynak

https://tr.wikipedia.org/wiki/Toplum_5.0

https://www.youtube.com/watch?v=izmczFcpEFI&ab_channel=OpexPoint

Bilim ve Teknik dergisi 2021 Mart sayısı İnsanlık Yararına Dönüşüm:Toplum 5.0 bölümü sf 30-39

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişime Geç

Bizimle iletişime geçin!